projekty

2009-2010 | Publikace „Mediální tvorba v kontextu vzdělávání“

  • vytvoření metodické publikace k modelovému projektu „PGD“ na základě evaluace zkušeností z jeho realizace představující metodu mediální tvorby zaměřené na téma (Keilhauer, J. – Schorb, B. (ed.) (2010). Themenzentrierte Medienarbeit mit Jugendlichen. München, KoPaed.)
  • překlad, úprava a vydání této publikace v češtině bylo podpořeno grantem Česko-německého Fondu budoucnosti.
  • další informace a v knize neuveřejněné přílohy (metodické listy, aktivity, atp.) viz zde.

2007-2008 | PGD – perspektivy a diskuse aneb S mladými mediální cestou k diskusi o genetice

  • modelový projekt realizovaný Universität Leipzig (Katedra mediální pedagogiky a dalšího vzdělávání) testující použití metody mediální tvorby zaměřené na téma v mezinárodním kontextu, filmově zpracovávající na čtyřech středních školách dílčí téma genetického testování lidí; projekt byl financovaný německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF),
  • AMP realizovala projekt v České republice, kde koordinovala práci tří skupin mladých lidí ze dvou středních škol z Prahy (Gymnázium Na Vítězné pláni a OA Svatoslavova) ve všech fázích projektu, včetně následné evaluace,
  • výstupem projektu je pět studentských filmů, blog projektu a dvě metodické publikace.