spolupráce

Asociace české videokultury MEDIALOG o.s.

Asociace pro mediální pedagogiku velmi úzce spolupracuje s občanským sdružením Asociace české videokultury MEDIALOG o.s. Cílem tohoto sdružení, vedeného předsedkyní Ing. Janou Hnilicovou (e-mail: janahnilic@videoculture.cz), je být spojovacím článkem mezi jednotlivými osamělými tvůrci, skupinami tvůrců, školními kluby, školami s RVP  a veřejností v oblasti videotvorby. Asociace dále také podporuje výměnu zkušeností v oblasti audiovizuální tvorby, grantů, organizací festivalů i na mezinárodní úrovni.

Další informace nadete na www.videoculture.cz.

Katedra výtvarné kultury FPE ZČU

Naše činnosti, zejména mezinárodní konference, probíhají také v těsné spolupráci s Katedrou výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni, které patří velké poděkování za její pomoc i zázemí.

Projekt Animánie

Vzájemná podpora probíhá také v rámci aktivit projektu Animánie, který již 6. rokem přibližuje možnosti animace širokému spektru zájemců od dětí a mládeže, přes pedagogy až po laickou veřejnost. Každoročně nabízí projekce animovaných filmů, stejně jako možnost nahlédnout a vyzkoušet si vlastní animační práci prostřednictvím dílen a workshopů, které účastníkům zprostředkovávají cenné zkušenosti v oblasti mediální výchovy. Prezentace výsledků prezentace animované tvorby zájmové skupiny (vytvořené kolem projektu Animánie v průběhu minulých ročníků ) na festivalech a přehlídkách v Čechách i v zahraničí (v současné době jsou filmy přihlášené do mezinárodních soutěží AniFest Třeboň, VAFI Chorvatsko, WOFI Berlín, ZIZANIO Řecko, Zlínský pes Zlín, Střekovská kamera Ústí nad Labem)

Další informace najdete na www.animanie.cz. Hlavní koordinátorkou projektu je Mgr. Martina Voráčková (e-mail: vorackova@animanie.cz)