Co je AMP?

Asociace pro mediální pedagogiku by chtěla být základní platformou pro rozvoj mediální pedagogiky a mediální výchovy v našich zemích. Těšíme se na spolupráci s každým čtenářem těchto stránek a vítáme další zájemce o práci v tomto občanském sdružení.

Cíle asociace

  • Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku o. s. chce podporovat rozvoj mediální výchovy a mediální pedagogiky v celospolečenském kontextu, včetně uplatňování vědeckých poznatků v praxi a vzdělávání všech věkových kategorií.
  • Působí jako platforma pro setkávání odborníků i široké veřejnosti zajímajících se a zabývajících se mediální pedagogikou, mediální výchovou a problematikou života s médii v moderní společnosti.
  • Asociace chce dále zaštiťovat a podporovat akce a projekty zaměřené na rozvoj a šíření mediální pedagogiky a mediální výchovy v lokálním, regionálním, národním i mezinárodním kontextu.