dokumenty

Platné stanovy schválené MV ČR: stanovy AMP

Přihláška ke členství v AMP: prihlaska-amp_2011

Zápisy z Valných hromad sdružení:
1. VH – ustavující (Praha, 13. 9. 2006)
2. VH (2007)
3. VH (Praha, 8. 1. 2008)
4. VH (Plzeň, 18. 8. 2009)
5. VH (Plzeň, 2010)