vedení & členové/ky

předseda asociace:
PhDr. Jan Mašek, Ph.D. (VŠ pedagog; Katedra výtvarné kultury FPE a  UUD ZČU v Plzni)

členové/ky Výkonné rady:
Mgr. Zdeněk Sloboda (VŠ pedagog a výzkumník; Katedra žurnalistiky FF UP v Olomouci) – místopředseda pro teorii mediální pedagogiky a hospodář

Ing. Jana Hnilicová (mediální pedagožka, ředitelka AČV MEDIALOG o.s.) – místopředsedkyně pro praxi mediální pedagogiky

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. (VŠ pedagožka; vedoucí Katedry výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni)

další členové a členky:

Mgr. Markéta Škodová (výzkumnice a VŠ pedagožka; doktorandka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze)

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (VŠ pedagog a proděkan; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové)

Mgr. Pavlína Mašková (ext. spolupracovnice KVK FPE ZČU)