Kontakt

Adresa: Potoční 499, Plasy, PSČ 331 01

e-mail: asociace@medialnipedagogika.cz

IČO: 27037347 | číslo registrace: VS/1-1/64728/06-R
datum registrace: 1. 8. 2006
bankovní spojení: Raiffeisenbank, Praha 7, č.ú.: 2497536001/5500 (transparentní účet)
statutární zástupce: PhDr. Jan Mašek, Ph.D. (předseda)
tel.: 604 868346, e-mail: masekjan@kvk.zcu.cz