Zdeněk Sloboda

Toto je osobní prezentace Zdeňka Slobody, informace zde napsané je možné dále šířit po předchozí dohodě s ním.

Vzdělání

 • 2005 – dodnes | PhD-studium obor sociologie, ISS FSV UK v Praze | téma disertace: Mediální výchova v současné české rodině
 • 2005 – dodnes | Dr.phil.-studium (Promotionsstudium) obor komunikační a mediální vědy, zaměření mediální pedagogika, IKMW, Univerzität Leipzig | téma disertace: Dějiny a současnost české mediální pedagogiky
 • 2003 – 2005 | Mgr. obor mediální studia, FSV UK v Praze
 • 2000 – 2003 | Bc. obor žurnalistika, FSV UK v Praze
 • 2003 – 2006 | nedokončené magisterské studium obor psychologie-speciální pedagogika, PedF UK v Praze (2003-2006)

Zaměstnání

 • 2011 – dosud | lektor a odborný pracovník, Kat. žurnalistiky FF UP v Olomouci
 • 2009 – 2010 | vědecký pracovník odd. výzkumu hodnot CESES při FSV UK v Praze
 • 2008 – 2009 | odborný pracovník odd. Gender a sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

 Stáže a výzkumné granty

 •  2010 – 2011 | doktorandské stipendium na Uni Leipzig; Česko-německý fond budoucnosti & Anna-Ruths Stiftung
 • 2008 – 2009 | výzkumné stipendium na Uni Leipzig; DAAD
 • 2008 | grant GAUK na výzkumný projekt „Mediální výchova v současné české rodině“

Publikace

výběr z publikací ZDE

Pedagogická činnost (výběr)

 • KŽU FF UP v Olomouci: Metodika mediální výchovy (ZS 2011), Feministická kritika (LS 2010, ZS 2011), Kvalitativní metody výzkumu v mediálních studiích (LS 2010, 2011 a 2012), Auditoriální analýza (LS 2012), Gender a jazyk (ZS 2011), …
 • KSO FSS VŠFS v Praze: Sociology 1 & 2 (ZS-LS 2011-12), Sociology of Marketing Communication (LS 2012), Marketing Research Methods (ZS 2011), …
 • ISS FSV UK v Praze: Sexualita a genderové identity (ZS 2006 a 2011, LS 2008 a 2009), Praktika z kvalitativního výzkumu (LS 2008 a 2009)
 • KSO FF ZČU v Plzni: Socializace a mediální gramotnost (ZS 2011), Sociologie sexuality a genderu (ZS 2011)
 • IfKMW Universität Leipzig: Körper.Geschlecht.Medien (ZS 2006), Visionale – Medienpädagogik und ihre praktische Umsetzung (ZS 2010)