publikace (Zdenek Sloboda)

Články v časopisech – recenzovaných

 • Křížková, Alena; Maříková, Hana; Dudová, Radka; Sloboda, Zdeněk (2009): „The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison“. Czech Sociological Review. 3/2009 (vol. 45). SOU AV ČR,v.v.i.: Praha. 519-547

Články v časopisech – nerecenzovaných

 • Sloboda, Zdeněk (2008): „Homosexuální rodičovství jako prostor pro změnu“. Socioweb, 11/2008. Praha: Sociologický ústav AV ČR v.v.i. ISSN: 1214-1720 [online 27. 11. 2008: http://www.socioweb.cz/index.php? disp=temata&shw=320&lst=120]
 • Sloboda, Zdeněk (2007): „Medienpädagogik in Tschechien“. merz – medien+erziehung. Zeitschrift für Medienpädagogik, 3/2007. KoPaed/JFF: München. 42-46. ISSN 0176-4918
 • Sloboda, Zdeněk (2004): „Více žen na technické vysokoškolské obory“. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2-3/2004. Praha : Sociologický ústav AV ČR. ISSN 1213-0028 [online 7. 8. 2006: http://www.genderonline.cz/download/Rocnik05_2-3_2004.pdf]
 • Sloboda, Zdeněk (2002): „Feminizace jazyka v homosexuální komunitě“. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 4/2002. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISSN 1213-0028, str. 6-8 [online 7. 8. 2006: http://www.genderonline.cz/download/Rocnik03_4_2002.pdf]

Monografie

 • Sloboda, Z. – Keilhauer, J. – Schorb, B. – Hnilicová, J. et al. (2011): Mediální tvorba v kontextu vzdělávání. Barrister & Principal: Brno.
 • Sloboda, Zdeněk (2010). „Co vědět o sexuálních menšinách, jak o nich se žáky a žákyněmi mluvit a jak se na ně dívat. [PDF] Poradna pro občanství, Praha, 2010. [online: http://lgbt.poradna-prava.cz/folder02/metodika_zlom_cista_final.pdf]
 • Křížková, A. – Sloboda, Z. (2009). Genderová segregace českého trhu práce, Sociologické studie. SOU AV ČR: Praha.

Kapitoly v monografiích

 • Reifová, Irena – Sloboda, Zdeněk (2013): „Czech Ugly Katka: Global Homogenisation and Local Invention“. in Akass, Kim, McCabe, Janet. TV’s Betty Goes Global: From Telenovela to International Brand. I. B. Tauris: New York. 189-205
 • Sloboda, Z. (2013): „Gayové, lesby a média v ČR po roce 1989“. In Himl, P. – Seidl, J. – Schindler, F.: Miluji tvory svého pohlaví: Dějiny a současnost homosexuality v českých zemích. Praha: Argo.
 • Sloboda, Z. (2010): „Transnationaler Austausch bei der themenzentrierter Medienarbeit – Blick über den eigenen Tellerrand“. In Keilhauer, J. – Schorb. B. (eds.): Themenzentrierte Medienarbeit mit Jugendlichen. KoPaed: München. Pp. 84-90. ISBN 3-86736-241-6 (120 str.)
 • Ullmann, C. – Weiβflog, G. – Sloboda, Z. – Keilhauer, J. (2010): „3.1 Die Projektplanung – Von der Idee zur konkreten Umsetzung“. In Keilhauer, J. – Schorb. B. (eds.): Themenzentrierte Medienarbeit mit Jugendlichen. KoPäd: München. Pp. 24-30. ISBN 3-86736-241-6
 • Sloboda, Zdeněk (2008): „Mediální výchova a genderově citlivá pedagogika“. In Nováková, Tamara / Hort, Magdalena (eds.) gitA – Černá na bílé aneb Vidět svět různorodě. gitA: Praha. 17-20. ISBN 978-80-254-3429-1
 • Sloboda, Zdeněk (2007): „‘To nejde, to není nikde na světě!‘ Srovnání podmínek rodičovství v rámci jednoho podniku v Česku a Německu“. In Křížková, Alena (ed.): Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7330-127-9
 • Sloboda, Zdeněk (2006): „Sexualita a gender“. In Valdrová, Jana: Gender a společnost. Pedagogická fakulta UJEP: Ústí nad Labem. ISBN 80-7044-808-3

Sborníky a příspěvky na konferencích (recenzované)

 • Sloboda, Zdeněk – Dobešová, Mirka (2013): „Travesti po Česku,“ [CD-ROM] In Marková, Dagmar – Rovňanová, Lenka (ed.) Sexuality VI: Zborník vedeckých príspevkov. Univerzita Mateja Bela: Banská Bystrica. 58-86
 • Sloboda, Z. (2012): „Diskurs mediální gramotnosti v ČR po roce 1989“. [CD-ROM] In Mlčoch, Miloš – Stránská, Eva (eds.): Komunikační výchova v teorii a praxi. UP v Olomouci: Olomouc.  116-125
 • Schorb, Bernd – Sloboda, Zdeněk (2010): „Teorie mediální pedagogiky“. In Mašek, J. – Sloboda, Z. – Zikmundová, V. (eds.): Mediální pedagogika v teorii a praxi. PdF ZČU: Plzeň. 7-11
 • Sloboda, Z. (2010): „Mediální výchova v rodině z pohledu české společnosti: dílčí výsledky z výzkumu“. In Mašek, J. – Sloboda, Z. – Zikmundová, V. (eds.): Mediální pedagogika v teorii a praxi. PdF ZČU: Plzeň. 27-36
 • Sloboda, Z. (2010): „Homosexualita v současných českých televizních seriálech“. In Marková, D. (ed.): Sexuality III: Zborník vedeckých príspevkov. [CD-ROM] Nitra: UKF v Nitre. 220-249
 • Sloboda, Zdeněk (2010): „Specifics of the Contemporary Czech Homosexual Community: History, Evolution and Ambivalences“. In Gemma Clarke, Fiona McQueen, Michaela Pnacekova, Sabrina Sahli: Examining Aspects of sexualities and the Self. [eBook] Inter Disciplinary Press. 3-21 http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/04/PaS6ever3150410.pdf
 • Sloboda, Z. (2009): „Ambivalentnost české homosexuální komunity“. In: Marková, Dagmar (ed.): Sexualities II: Collection of Papers from the Second International Conference Held on 30 Sept. – 1 Oct. 2008. [CD-ROM] UKF: Nitra. 64-88
 • Sloboda, Z. (2007): „Mediální socializace genderové identity dětí“. In: Heczková, Libuše (ed.): Vztahy, jazyky, těla: Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. 3. a 4. září 2005. [CD-ROM] Ermat/FHS UK: Praha.
 • Sloboda, Z. (2006): „Mediální pedagogika. Integrující přístup k uchopování a chápání role médií ve společnosti“. In Miscellanea Sociologica 2006. Sborník z příspěvků z 2. doktorandské sociologické  konference pořádané FSV UK a FF UK 25.-26. 5. 2006. Pražské sociálně  vědní studie 2006. FSV UK a FF UK: Praha. 27-48. [online 22. 2. 2007: http://www.fsv.cuni.cz/FSV-536-version1-SBORNIK_final.pdf]

Další texty

 • Mašek, Jan – Sloboda, Zdeněk (2010; unpubl.): „Media Pedagogics: An Innovative Subdiscipline of Czech Educational Sciences“. In Culture and Media Education: An International Survey. [online] MedialniPedagogika.cz. [online 29. 8. 2013: http://www.medialnipedagogika.cz/wp-content/uploads/Masek_Sloboda_MedPed-in-Czech-Rep_NEW.pdf] | stať
 • Sloboda, Zdeněk (2009): „Mají se české (a slovenské) sociální vědy zabývat sexualitou? Nad konferencí Sexuality II. Nitra, 30. září a 1. října 2008“. Sociologický časopis. 1/2009 (roč. 45). Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 225-228 | zpráva o konferenci