Podívejte se na naší podstránce „o mediální pedagogice“ na stručné vymezení toho, co lze považovat za mediální pedagogiku. Na této stránce najdete i odkazy na odborné zdroje, které se tímto pojmem a (sub)disciplínou v Česku zabývají.