Publikace Zdeňka Slobody pojednává o tom, jak čeští rodiče ne/vychovávají své děti k médiím, před médii a o médiích. Nese název Mediální výchova v rodině: postoje, nástroje, výzvy a v roce 2013 ji vydala Univerzita Palackého. Publikace shrnuje šestiletou práci autora na tématu mediální výchovy v rodině a všímá si podmínek a způsobů její realizace. Postupné vymezování tématu a jeho dílčích oblastí doplňuje Zdeněk Sloboda jak o vlastní, tak již existující statistická data o médiích v životě dětí, o představách, jak by se děti měly mediálně vychovávat, a také částečně o tom, jak rodiče reálně děti mediálně vychovávají. V tomto ohledu jsou statistická data doplněna o zjištění z více než dvou desítek hloubkových rozhovorů s rodiči dětí. V závěrečné kapitole autor vypichuje tři výzvy pro celou oblast, jíž se zabýval. První je výzva, kdy je třeba se na mediální výchovu v rodině dívat spíše než jako na shluk rodičovských praviel (normativně) jako na dynamický prostor interakce rodičů a dětí, vyjednávání pravidel a jejich ne/dodržování, a to nejen ze strany dětí, ale i rodičů. Druhou výzvou je nedostatek kvalitních českých dat z této oblasti. Poslední vývza vyplývá z proměny mediáního prosotru, který televizi (o níž je kniha především) přinsl konkurenta v podobě nových médií (malých, přenosných, levných a individualizovaných), které hrají v životě dnešních dětí významnou roli.

Zakoupit si knihu můžete zde. Informace o obsahu a srhnutí (v češtině, angličtině, němčině a ruštině) najdete zde: Sloboda MVR (obsah a shrnutí).