Tento web vznikl původně jako prezentace Asociace pro mediální pedagogiku, o.s. a jejích aktivit. AMP si kladla za cíl rozšiřovat povědomí o mediální pedagogice především v akademických a odborných kruzích, nicméně se podílela i na dvou praktických projektech (viz podstránku o aktivitách AMP). Od roku 2012 ale především z důvodu zanepázdněnosti představitelů asociace aktivitu samostatně příliš nevyvíjí – tento web je vlastně jedinou aktivitou AMP a jejích dvou (zůstavajících členů) Jana Maška a Zdeňka Slobody.

Jan Mašek je vysokoškolský a středoškolský pedagog. Na Západočeské univerzitě (Pedagogická fakulta, katedra výtvarné kutury) se zabývá propojováním mediální výchovy a mediální didaktiky s uměním, specificky se zajímá o filmovou a fotografickou tvorbu a v posledních několika letech také multimodální gramotností.

Zdeněk Sloboda je sociolog médií (a sexuality). S mediální pedagogikou se seznámil během svých stáží na Univerzitě v Lipsku u Prof. Bernda Schorba. Dlouhodobě působí na Palackého Univerzitě (Filozofická fakulta, katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky), kde rozvíjí historickou, teoretickou a terminologickou konceptualiziaci české mediální pedagogiky / studií mediální socializace a gramotnosti.

Asociace pro mediální pedagogiku o.s. (z.s.)

  • Adresa: Potoční 499, Plasy, PSČ 331 01
  • IČO: 27037347 | číslo registrace: VS/1-1/64728/06-R
  • datum registrace: 1. 8. 2006
  • statutární zástupce: PhDr. Jan Mašek, Ph.D. (předseda)