Asociace pro mediální pedagogiku (AMP) je od roku 2012 kvůli pracovní vytíženosti jejích členů v režimu „hybernace“. Níže naleznete dva nejvýznamnější počiny, které asociace realizovala. Přestože je AMP v současnosti neaktivní, je možné využít její existence pro případný vlastní či společný projekt či jinak obnovit její činnost, pokud se najdou aktivní osoby, které by se do toho pustily.

2009 | konference: „Mediální pedagogika v teorii a praxi“

  • 1. konference o mediální pedagogice v Česku a na Slovensku
  • Plzeň, Pedagogická fakulta ZČU, 17. – 18. 6. 2009
  • Z konference vznikl sborník, jehž obsah máte k náhledu zde.

2007–2008 | německo-český projekt: „PGD – perspektivy a diskuse aneb S mladými mediální cestou k diskusi o genetice“

  • modelový projekt realizovaný Universität Leipzig (Katedra mediální pedagogiky a dalšího vzdělávání) testující použití metody mediální tvorby zaměřené na téma v mezinárodním kontextu, filmově zpracovávající na čtyřech středních školách dílčí téma genetického testování lidí; projekt byl financovaný německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF),
  • AMP realizovala projekt v České republice, kde koordinovala práci tří skupin mladých lidí ze dvou středních škol z Prahy (Gymnázium Na Vítězné pláni a OA Svatoslavova) ve všech fázích projektu, včetně následné evaluace,
  • výstupem projektu je pět studentských filmů, blog projektu a dvě metodické publikace.
    • Keilhauer, Schorb et al. 2010. Themenzentrierte Medienarbeit mit Jugendlichen. München: KoPaed.
    • Sloboda, Keilhauer, Schorb et al. 2011. Mediální tvorba v kontextu vzdělávání. Brno: Barrister & Principal. (vydána s přispěním Česko-německého fondu budoucnosti)