Stato stránka byla původně prezentací Asociace pro mediální pedagogiku, o.s., která je ovšem od roku 2012 „ve spícím módu“. Přesto si zde můžete najít nějaké základní informace o tom, co je to mediální pedagogika, najít základní literaturu k této oblasti nebo užitečné odkazy na relevantní weby v cizině i Česku.

Web je stále ve výstavbě a kvůli omezeným časovým kapacitám na jeho správu se nám nedaří jej významě často aktualizovat.